Tìm hiểu về van điều khiển lưu lượng

Nhiều khách hàng có gọi điện, email tới Tuấn Hưng Phát rằng muốn tìm hiểu về van điều khiển lưu lượng, ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến các bạn 1 bài viết về loại van này.

1. Van tiết lưu

Chức năng 1.1.

Nguyên lý hoạt động 1.2.

Kết cấu tiết diện của van tiết lưu 1.3.

Các loại van tiết lưu 1.4.

Sự phụ thuộc tải trọng, áp suất, lưu lượng 1.5.

2. Bộ ổn tốc

Chức năng 2.1.

Kết cấu bộ ổn tốc 2.2. Cách lắp bộ ổn tốc 2.3.

3. Bộ phân dòng Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, vận tốc của xilanh thủy lực được điều khiển thông qua điều khiển lưu lượng dầu vào các khoang của xilanh bằng cách sử dụng các thiết bị điều khiển lưu lượng đó là van đi ều khi ển l ưu l ượng. Các thi ết bị điều khiển lưu lượng thường dùng là: van tiết lưu, bộ ổn tốc, bộ phân dòng. 1. Van tiết lưu (Throttle Valves) Chức năng: 1.1. Van tiết lưu có chức năng điều chỉnh lưu lượng dòng chảy qua nó. Nguyên lý hoạt động 1.2. Van tiết lưu làm việc dựa trên nguyên lý lưu lượng dòng ch ảy qua van ph ụ thuộc vào sự thay đổi tiết diện cho dòng chảy qua của van. Lưu lượng dầu Q v qua van được tính theo công thức Torricelli như sau: – hệ số lưu lượng Trong đó: – diện tích mặt cắt khe hở van tiết lưu [m2] – hiệu áp suất trước và sau khe hở van tiết lưu [N/m2] – khối lượng riêng của dầu [kg/m3] Hình 4.1. Hiệu áp suất và lưu lượng qua van tiết lưu

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên Hệ