van-an-toan-hoi-nong-gang-lap-bich

van-an-toan-hoi-nong-gang-lap-bich

Van an toàn hơi nóng gang lắp bích, van an toàn có tay giật bằng gang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *