Bu lông với cấu tạo hình trụ, nối ren THP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *